16 mei 2017

In het kader van ons kwaliteitsbeleid zijn we begonnen aan een traject waarbij deskundige collega’s van de beroepsvereniging ons bezoeken en onze praktijk beoordelen. Het is goed om met elkaar alle processen en procedures door te nemen en aan te passen waar nodig. Voor de zomer willen we dit op orde hebben. In september volgt het visitatiebezoek.

[begin]