04 aug 2017

Zorgmail
Als er berichten via de email verstuurd worden door tandartsen moet dit veilig gebeuren. Hiervoor is een versleuteling van het bericht nodig. Wij gebruiken vanaf nu zoveel mogelijk ZorgMail om berichten op een veilige manier van onze praktijk naar verwijzers, naar specialisten of naar patiënten te versturen.
Als u geen gebruiker bent van zorgmail, en dat zijn patiënten eigenlijk nooit, dan krijgt u eerst een mail met de melding dat u een zorgmail bericht heeft. In een 2e mail komt een code waarmee de eerste mail geopend kan worden.
Als u dus van ons mail adres info@teamgeest.net een mail met in de titel Zorgmail, krijgt, dan is dit geen spam.
Zo hopen we bij te dragen aan veilige informatie uitwisseling

[begin]