Donderdag 10 december 2020 vanaf 13.00 uur dicht

In verband met een stroom onderbreking is de praktijk op 10 december vanaf 13.00 dicht. Wij zijn weer bereikbaar op 11 december vanaf 08:00. Voor pijnklachten en spoedgevallen kunt u contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 0900-82 63 74 56 Excuses voor het ongemak.         lees meer →

Nieuwe Collega

Per 1 september komt mondhygiëniste Iris Vromans ons team versterken. Zij zal dan werkzaam zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag is ook onze mondhygiëniste Femke van Vossen werkzaam. Op maandag, woensdag en vrijdag is ook onze Paro-Preventie assistente Natasja Bogers werkzaam. Foto: Iris Vromans, mondhygiëniste lees meer →

Voorkomen makkelijker dan afleren

  Een project van logopediste Mirjam Geers-van der Poel, preventie-assistente Conny de Backer, tandarts Laura Pardo en kinderdiëtiste Els Modderman. De doel van  dit preventieve project: praktische tips voor de dag over eten, drinken en de ontwikkeling en verzorging van de mond voor ouders van hele jonge kinderen. Zodat jij als ouder, per leeftijd van.. lees meer →

Privacy Wetgeving

In mei 2018 wordt voor veel bedrijven de nieuwe regelgeving met betrekking tot privacy wetgeving van kracht. Wij hebben hiervoor een privacy beleid vastgesteld. Kort samengevat komt het er op neer dat wij zorgvuldig met uw gegevens om gaan. Mocht er onverhoopt iets mis gaan dan krijgt u hiervan bericht. Dan kunt u denken aan.. lees meer →

Tarieven Tandtechniek

De Nederlandse Zorg Autoriteit verplicht tandartsen om hun tarieven voor tandtechniek te publiceren. Wij vinden dat dit bijna niet kan, omdat de toegepaste tandtechniek erg te maken heeft met het gekozen behandelplan. Daardoor verschillen de tarieven per verrichting nogal. We voldoen aan onze verplichting maar de bandbreedte is soms groot. U kunt hier de lijst.. lees meer →

Nieuwe activiteiten

Met de komst van mevr. Daniella Sanguino naar de praktijk zullen we binnenkort ook implantologie kunnen aanbieden. Op dit moment wordt gewerkt aan alle protocollen, procedures en voorraden. Zodra alle op orde is gaan we hiermee beginnen. lees meer →

Visitatie

Visitatie 2017 Het visitatie traject wat in september is begonnen is afgesloten. We zijn positief beoordeeld op alle aspecten van praktijkvoering. Het leuke van een visitatie traject is voor ons geweest dat betrokken collega’s op bezoek komen. Daardoor hebben we praktische tips kunnen uitwisselen. Dit komt u als patiënt ten goede. We hebben er veel van.. lees meer →

Overname praktijk per 1 februari 2018

Er komt een tijd dat ik als praktijkeigenaar moet besluiten anneer ik wil stoppen. Belangrijk daarbij is dat er een geswchikte kandidaat moet zijn. Gelukkig heb ik die gevonden. Javier Garcia Baeza en Daniella Sanguino, een spaans echtpaar, jong en enthousiast willen zich vestigen in Hoogerheide. Ze passen goed in de sfeer van onze praktijk… lees meer →

Zorgmail

Zorgmail Als er berichten via de email verstuurd worden door tandartsen moet dit veilig gebeuren. Hiervoor is een versleuteling van het bericht nodig. Wij gebruiken vanaf nu zoveel mogelijk ZorgMail om berichten op een veilige manier van onze praktijk naar verwijzers, naar specialisten of naar patiënten te versturen. Als u geen gebruiker bent van zorgmail,.. lees meer →

Patiënt tevredenheid enquête

We hebben de patiënt tevredenheidenquête 2017 geëvalueerd. Veel antwoorden geven aan dat de zorg naar verwachting is. Er zijn verbeterpunten waar we al op ingespeeld hebben. Dit betreft: communicatie en uitleg, planning en spoedbehandelingen en muziek. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over privacy aan de balie. Dat is een lastig punt. Als praktijkeigenaar kies.. lees meer →