huidige prijslijst

Door hieronder te klikken ziet u de tarieven. U krijgt de tariefbeschikking van de NZA.

Prestatie en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2021

Vanwege de verplichting van de NZA om aan te geven welke tarieven wij voor tandtechniek hanteren hebben we een lijst opgesteld. De variatie is soms groot, maar dat heeft te maken met de verschillende mogelijkheden per verrichting. Deze worden in een begroting behorend bij uw behandelplan veel specifieker beschreven.

tarieven tandtechniek Teamgeest 2021

Tarieven voor beugelbehandelingen kunt u hieronder bekijken.

Beleidsregel Orthodontische zorg 2021