huidige prijslijst

De tarieven en prestaties voor tandheelkundige zorg zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn geldig voor het jaar 2023. 

Vanwege de verplichting van de NZA om aan te geven welke tarieven wij voor tandtechniek hanteren hebben we een lijst opgesteld. De variatie is soms groot, maar dat heeft te maken met de verschillende mogelijkheden per verrichting. Deze worden in een begroting behorend bij uw behandelplan veel specifieker beschreven.

tarieven tandtechniek Teamgeest 2021

Tarieven voor beugelbehandelingen kunt u hieronder bekijken.

Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg – TB/REG-23607-02 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)