huidige prijslijst

Door hieronder te klikken ziet u de tarieven. U krijgt de tariefbeschikking van de NZA.

Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2022

Vanwege de verplichting van de NZA om aan te geven welke tarieven wij voor tandtechniek hanteren hebben we een lijst opgesteld. De variatie is soms groot, maar dat heeft te maken met de verschillende mogelijkheden per verrichting. Deze worden in een begroting behorend bij uw behandelplan veel specifieker beschreven.

tarieven tandtechniek Teamgeest 2021

Tarieven voor beugelbehandelingen kunt u hieronder bekijken.

Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg 2022