huidige prijslijst

De tarieven en prestaties voor tandheelkundige zorg zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit 2024.

tariefbeschikking tandheelkundige zorg

Vanwege de verplichting van de NZA om aan te geven welke tarieven wij voor tandtechniek hanteren hebben we een lijst opgesteld. De variatie is soms groot, maar dat heeft te maken met de verschillende mogelijkheden per verrichting. Deze worden in een begroting behorend bij uw behandelplan veel specifieker beschreven.

De 2024 tarieven voor beugelbehandelingen kunt u hieronder bekijken.

tariefbeschikking orthodontische zorg