huidige prijslijst

Door hieronder te klikken ziet u de tarieven. U krijgt de tariefbeschikking van de NZA.

nza_tariefbeschikking_tandheelkundige_zorg_2020

Vanwege de verplichting van de NZA om aan te geven welke tarieven wij voor tandtechniek hanteren hebben we een lijst opgesteld. De variatie is soms groot, maar dat heeft te maken met de verschillende mogelijkheden per verrichting. Deze worden in een begroting behorend bij uw behandelplan veel specifieker beschreven.

Tarieven tandtechniek Teamgeest 2019

Tarieven voor beugelbehandelingen kunt u hieronder bekijken.

prestatie-_en_tariefbeschikking_orthodontische_zorg_2020