Klachten

Doe uw mond open
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij kunnen dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. Uit ervaring weten we hoe gemakkelijk misverstanden kunnen ontstaan. Meestal is een goed gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Zo kunnen we dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Alhoewel we hopen dat dit niet nodig zal zijn kunt u altijd het TIP bellen.

Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, voor patiëntinformatie)
Telefoon: 0900 – 20 25 012 (25 eurocent per minuut)

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging KNMT. Inmiddels voldoen we ook aan de eisen die de nieuwe klachtenwet WKKGZ aan ons stelt.

Een informatiefolder over ons klachtenreglement op papier vindt u in het folderrek in de wachtkamer. Hier kunt u deze downloaden Klachtenregelingfolder 2017