Visie en Missie

Visie en Missie

Door management adviseurs worden ondernemers gestimuleerd om na te denken wat hun doel is met hun werk en hoe ze daar invulling aan willen geven. In een tandartspraktijk is dit allemaal niet heel spannen. U komt met een vraag of probleem en wij bedenken daar samen een oplossing voor. Toch zijn er grote verschillen tussen tandartspraktijken. Dat is te verklaren uit verschillen hoe je tegen praktijkvoering en patienten aankijkt.

Wij hebben een en ander als volgt geformuleerd. Onlangs hebben we als team hier nog een evaluatie uitgevoerd. Wij staan nog steeds achter onze formuleringen en proberen daar dagelijks inhoud aan te geven.

TeamGeest Missie en Visie

Missie:
Onze missie is leveren van goede, sociaal verantwoorde tandheelkundige zorg in een rustgevende omgeving gericht op zo lang mogelijke functionaliteit wat betreft esthetiek en kauwvermogen van het gebit, waarbij het welzijn van de patiënt nadrukkelijk betrokken wordt.

Visie:
Onze visie is dat een patiënt door voorlichting en begeleiding in staat is zelf de verantwoording te nemen voor de inhoud van de zorg die we op verschillende niveaus kunnen aanbieden en uitvoeren. Eigen verantwoordelijkheid van de patiënt, duidelijke afspraken over inhoud en voorwaarden van zorg en relevante factoren maken dat gelijkwaardigheid in de zin van de wet WGBO zo goed mogelijk ingevuld wordt