Kwaliteit

Kwaliteit verwacht iedereen die bij ons komt. Kwaliteit willen we leveren, maar wat betekent dat nu.

Wij houden eens per 2 jaar een patiëntenenquête om te peilen hoe onze praktijk op diverse aspecten beoordeeld wordt door u.

In 2017 hebben we een visitatietraject van onze beroepsvereniging KNMT doorlopen. We zijn goed beoordeeld. In de bijlage kunt u lezen wat de achtergronden zijn bij een visitatie traject. Visitatie KNMT 2017. Toelichting

kwaliteit in de organisatie
 • Wij willen u als een goede klant behandelen. Dit houdt in dat we zorgvuldig willen omgaan met afspraken maken, met het geven van informatie over uw behandeling, met begrotingen, met de financiële afwikkeling, kortom met alles wat u van belang vindt in de administratie.
 • Er moet duidelijkheid zijn over de taken en verantwoordelijkheden van de diverse medewerkers. Hiervoor verwijzen we naar de functieprofielen zoals die te vinden zijn op http://allesoverhetgebit.nl/tandartspraktijk/taakverdeling-binnen-de-tandheelkunde.
 • Om het makkelijk te maken dragen de medewerkers een naambadge met hun functie.
kwaliteit in de zorgverlening
 • u heeft recht op goede zorg. Lastig is het begrip goede zorg wel. Want voor de ene patiënt kan een kunstgebit de beste oplossing zijn, voor de ander is dit uitgebreid kroon en brugwerk. Wij willen graag samen met u beslissen wat voor u het beste is. Hierbij houden we rekening met de technische mogelijkheden, wat kunnen we; met de uitgangssituatie: hoe goed is uw gebit en uw tandvlees, en uw portemonnee: wat is voor u betaalbaar.
 • als in overleg met u is vastgesteld wat we gaan doen mag u technisch optimale zorg verwachten. Hierbij houden we rekening met uw gevoel (bent u bang of niet), met uw eventuele beperkingen (slikreflex, rugklachten, medicatie) en met uw agenda.
kwaliteit in hygiëne
 • uit de kranten zal u duidelijk zijn dat de Inspectie voor de Gezondheids Zorg (IGZ) steekproefsgewijs controles houdt op de hygiene in de praktijk. Wij voldoen aan alle richtlijnen. Ons ‘gereedschap’ wordt gesteriliseerd. Al sinds 1996 heeft de praktijk een hand en hoekstuk sterilisator (onder druk steriliseren en smeren van de ‘boor’). Hierdoor krijgt u telkens een schoon instrument in uw mond.
 • onze materialen komen van erkende Nederlandse bedrijven die door hun branchevereniging (VGT)worden gecontroleerd.
kwaliteit van personeel
 • wij geloven in het principe dat medewerkers optimaal geschoold moeten zijn. Bij en nascholing wordt dan ook regelmatig gevolgd.
 • Tandartsen doen mee aan de IQUAL (intercollegiale overleg) met onderlinge visitatie van de praktijken.
 • Werkinhoudelijke cursussen worden gevolgd en groepsgewijs doorgesproken op hun relevantie voor ons dagelijks werk. Literatuurstudie en overleg zijn noodzakelijk om onze werkzaamheden volgens de best wetenschappelijke inzichten te kunnen uitvoeren.
kwaliteit van de praktijk
 • de praktijk is aangesloten bij het KRT (KwaliteitsRegistratie en Toetsing) opgezet door de gezamenlijke beroepsverenigingen om tandartsen te stimuleren optimale kennis en kunde te behouden.