Klachtenregeling

Per 1 januari is de klachtenregeling die wij via onze beroepsvereniging KNMT hebben, flink veranderd.

De kern is dat u laagdrempelig met uw klacht terecht moet kunnen bij een klachtenfunctionaris.
Het is altijd aan te raden om eerst met uw behandelaar in gesprek te gaan. Veel ongenoegen kan met een verhelderend gesprek verdwijnen.

De relevante informatie vindt u in de volgende folder Klachtenregelingfolder 2017